Missa sicca

Kategorie: křesťanství

Časové zařazení: středověk

Lat. doslovně »suchá mše«. Středověký zlořád v provádění mešního obřadu, kdy se sloužila - mše svatá bez eucharistické oběti.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

středověkCopyright iEncyklopedie.cz