Monarchiáni

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze

Časové zařazení: rané křesťanství

"Jedinou vládu Boha" hájili ve 2. - 3. stol. někteří křesťanští teologové. Svou nauku přitom opírali o platónskou filozofii prvního božského principu. Monarchiáni nedokázali božství Ježíše Krista sloučit s monoteismem, takže chápali Nejsvětější Trojici jen za různé projevy jednoho Boha (modalisté) nebo ji zcela odmítali (viz antitrinitáři). Jiní učili, že v Kristu jen tkví Boží síla (dynamisté) nebo že Kristus byl Bohem adoptován (adopcionisté). Tento bludný proud odsoudil kolem r. 220 papež Kalist. Ve sporu s monarchiány vyvinuli křesťanští apologeti chápání Trojice, které potvrdily první čtyři ekumenické koncily jako církevní nauku.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

hereze

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz