Monofyzitismus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze

Časové zařazení: rané křesťanství

Z řec. monos, »jeden«, a phýsis, »přirozenost«. Bludná nauka, kterou hlásal - mnich Eutyches. Přiznává Ježíši Kristu jen jednu přirozenost, a to božskou (»Lidská podstata se v božské rozplynula jako kapka medu v moři«). Lidskou přirozenost v zásadě popírá. Tato nauka se rozšířila v 5. stol. a odsoudil ji chalcedonský koncil (451). Církve, které odmítly nauku o dvou přirozenostech v jedné - hypostazi, se (nepřesně) nazývají monofyzitské (- koptská c., - etiopská c.).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

hereze

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz