Monotheletismus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze

Časové zařazení: rané křesťanství

Též monoenergismus. Christologické učení, které předpokládalo, že v Kristu - Bohočlověku je jediná (řec. monos) vůle (theléma), resp. aktivita (energeia). Toto učení rozvinul konstantinopolský patriarcha Sergius, aby získal zpět egyptské monofyzity. Nemluvil o dvou přirozenostech jako monofyzité, ale o jednotě vůlí. Tento blud zavrhl třetí konstantinopolský koncil ve prospěch teze o dvou vůlích a dvou způsobech působení vtěleného Krista. Koncil dal do klatby i všechny nositele bludu, včetně papeže Honoria I.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

hereze

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz