Morální teologie

Kategorie: křesťanství teologie

Z lat. moralis, odvozeného z mos, »mrav«. Je to ta část - teologie, která studuje jednání člověka pod zorným úhlem křesťanského povolání jakožto povolání ke svatosti v blíženské lásce, a zabývá se tedy povinnostmi, které z toho plynou. Jako veškerá teologie, i m.t. nachází svůj pramen hlavně ve - zjevení.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

teologieCopyright iEncyklopedie.cz