Mosarabská liturgie

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie

Místní zařazení: Španělsko

Ze španělského mozárabi (z arabského mosta`rabi, »poarabštění«). "Poarabštění" španělští křesťané, kteří se po obsazení iberského poloostrova Araby (711) těšili za maurské nadvlády náboženské toleranci, navzdory zákazu pod trestem smrti, že nikdo nesmí přestoupit ke křesťanství. Mosarabské společenství, ačkoli žilo ve ghettu, bylo přece jen tolerováno a mohlo si ponechat svou starobylou starošpanělskou liturgii, která se již od počátku značně lišila od liturgie římské, neboť se v ní za vlády Visigotů projevily orientální vlivy. V Asturii, v kraji z něhož povstal odboj proti Ummájjovcům, se m.l. dostalo národního posvěcení a byla později posílena »reconquistou« - zpětným osvobozením (1031-1260). Přesto ji Řehoř VII. na konci 11. stol. dal nahradit liturgií římskou. Pozůstatky ještě existující m.l. sebral a dal vytisknout španělský kardinál Jimenéz de Cisneros, generální kastilský inkvizitor (1517). M.l. mimo jiné poskytuje velké množství údajů pro rekonstrukci liturgie galské, která zanikla v témže období.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgie

ŠpanělskoCopyright iEncyklopedie.cz