Msta

Kategorie: religionistika

Podkategorie: Starý zákon

Odplatu za utrpěné bezpráví stejně těžkým zločinem uznávají ještě dnes mnohé kultury za vhodný prostředek zachovávání právního řádu. K tomuto pojetí také patří, že msta nemusí být vykonána bezpodmínečně na vinníkovi samotném, nýbrž může stejně tak postihovat členy jeho rodiny nebo jeho národa. Starý zákon svou slavnou a často špatně pochopenou formulací "oko za oko, zub za zub" (2. kniha Mojžíšova 21,24) chce právě zabránit této eskalaci. Ve Starém zákoně tím bylo míněno pouze to, že odplata nesmí být větší než prokázaná vina (tuto zásadu znal již Chammurabiho zákoník). Avšak rovněž ve Starém zákoně je rada: "Neříkej: jak jednal se mnou, tak budu jednat s ním, odplatím každému podle jeho činů" (Přísloví 24,29)

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz