Mudžtahid

Kategorie: islám

Ten, kdo vykonává idžtihád, tj. vlastním úsilím dospívá k určitému nábožensko-právnímu názoru. Přípustné je při tom pouze uvažovat v analogiích k ustanovením koránu a sunny. Islámští učenci si byli vždy vědomi možnosti omylu při individuálním idžtihádu. Rozlišují mezi individuálním názorem, autoritativním dobrozdáním muftího a rozsudkem kádího.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

islámCopyright iEncyklopedie.cz