Múzy

Kategorie: religionistika

Podkategorie: mytologie

Místní zařazení: Řecko

Devět dcer boha Dia a Mnémosyny lze obecně označit za starořecké ochranné bohyně. Každá byla příslušná pro zcela určitou "věcnou oblast": Kalliopé pro hru na strunné nástroje a hrdinskou epiku, Kleió pro dějiny a hru na citeru, Melpomené pro tragedii a smuteční zpěv, Euterpé pro hru na flétnu, Erató pro zpěv a tanec, Terpsichoré pro lyru, Úraníá pro hvězdářství, Thaleia pro zábavu a komedii a Polymnia pro zpěv, tanec, pantomimu a geometrii. Při překrývání příslušnosti vyjadřuje každá z můz určitý aspekt zpěvu, tance a hudby, který se v literatuře uvádí různě.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

mytologie

ŘeckoCopyright iEncyklopedie.cz