Mýtus

Kategorie: religionistika

Podkategorie: mytologie

Pojem pochází z řečtiny a znamená "slovo" nebo "řeč". Označuje tradiční vyprávění se sakrálním obsahem. Mýtus se předává z generace na generaci, aniž má individuálního autora. Od literárního druhu "pohádky" se liší svým náboženským charakterem. Mýtická historie se netýká profánní všední oblasti, protože se vztahuje k pramenům. Mýtus vypráví vždy "pravdivou historii" a činí si nárok na všeobecnou platnost. Řecký mýtus platil dlouhou dobu jako mýtus "par excellence". Antická vyprávění o Orfeovi, Oidipovi nebo divokých Amazonkách tedy určovala, co je mýtus. Často se zapomínalo, že každý národ má svou vlastní mytologii, Germáni stejně jako Egypťané, Indiáni a Sánové. Mýtická témata jsou mnohotvárná. Vypravují o stvoření světa a jeho zániku při potopě; líčí původ člověka a vyprávějí o "pádu do hříchu", o původu smrti, stejně jako o "ráji". Také vznik zvířat a kulturních rostlin i původ národa nebo určitého obyčeje může být jeho tématem. Je obtížné od sebe oddělit různé motivy. Všem vyprávěním je však společné, že jde o prehistorii lidstva. V tomto vztahu k minulosti, která se liší od reality všedního dne, je mýtus příkladem pro nynější čas, to jest je třeba ho chápat jako normu lidského jednání. Teprve nedůvěra vůči tradičním vyprávěním v Řecku 6. a 5. stol. př. Kr. omezila význam mýtu. Jeho závaznost byla zpochybněna osvícenským rozumem sofistů. Ti definovali "mýtus" jako "bludné vyprávění, které zobrazuje pravdu". Tak vystupoval mýtus stále více v opaku k pojmu "logos", který znamená jak "slovo", tak také "argument". Také v naší řeči je mýtus nesprávný názor, kterému se však tvrdošíjně věří. Avšak ve společnostech, kde mýtus nemusí konkurovat s jinými druhy vysvětlování světa, např. s náboženstvím nebo přírodní vědou, mohl platit nadále jako model skutečnosti. Při interpretaci mýtů nemůže tedy jít o to, "co je pravdivé", nýbrž o to, co bylo v mýtu vyzvednuto a proč.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

mytologieCopyright iEncyklopedie.cz