Náboženská fenomenologie

Kategorie: religionistika

Tato disciplína je jedním z nejdůležitějších oborů náboženské vědy a věnuje se výzkumu a srovnávání náboženských jevů. Když se vzájemně srovnávají mýty a rituály různých národů a kultur, odhalí se četné shody ve struktuře a obsahu; jejich zkoumání je úkolem fenomenologického způsobu pozorování. To se dá znázornit na příkladu některých obrazů a symbolů, které se stále znovu opakují a patří k ústředním vůdčím motivům všech náboženství: kosmická hora, střed světa, strom světa, sloup světů, světová osa aj. Tyto motivy patří k symbolice "středu", základnímu prvku svatého prostoru, ať už jde o vesmír samotný nebo jeho pozemský obraz jako chrám nebo město. Každé sakrální uspořádání vychází ze svatého centra.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz