Náboženství

Kategorie: religionistika

Označuje vztah, jenž má člověk k Bohu a který se v historii konkretizoval v věroučných systémech a kulovních a obřadných úkonech, takže neexistuje náboženství samo o sobě, ale řada »náboženství«. Byly vypracovány různé typologické hypotézy o náboženství: a) přírodní, čili náboženství pocházející z lidské zkušenosti, b) zjevená, ta, která vzešla z Božího - zjevení ( - židovství, - křesťanství) či z přesvědčení, že Bůh se zvláštním způsobem projevil (islám), c) etnická, uzavřená v rámci skupin a národů, d) univerzální, která překračují národní prostor, aby se šířila k jiným národům, e) - monoteistická, která uctívají jen jednoho Boha, f) polyteistická, která uctívají více božstev, g) náboženství knihy: - židovství a - křesťanství, protože mají - bibli, islám, protože má korán, sikhismus (kniha hymnů Ádigranth), pársismus (spis Avesta).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz