Nátan

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Biblický prorok, od něhož nejsou tradovány žádné texty, působil v době krále Davida, jehož politické a sociální chování provázel radami. Jako vychovatel Šalomouna se zasazoval o jeho následnictví trůnu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz