Nepomíjivost církve

Kategorie: křesťanství

Nepomíjivostí církve se označuje skutečnost, že církev navzdory útokům, kterým je vystavena ze strany zlých sil jak v ní samé, tak zvnějšku, jim nikdy nemůže podlehnout, a to kvůli Kristovým slovům, že »brány pekelné ji nepřemohou« (Mt 16,18). Nepomíjivost tedy v sobě zahrnuje jednak trvání v čase, a jednak také spolehlivost Kristova sdělení: »Hle, já jsem s vámi po všechny dny, až do konce světa« (Mt 28,20).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz