Neposkvrněné početí

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie církevní rok Maria

Svátek. který se slaví 8. prosince, připomíná - pravdu víry ( - dogma) definovanou Piem IX. 8. 12. 1854 v encyklice Ineffabilis Deus, podle které »blahoslavená Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí díky zvláštní milosti a výsadě, kterou jí udělil všemohoucí Bůh s ohledem na zásluhy Ježíše Krista, - spasitele lidského pokolení, uchráněna veškeré poskvrny - dědičného hříchu«. Tato pravda se v církví vždy vyznávala. Již od prvních staletí se v tomto smyslu vyjadřovali sv. Justin, sv. Irenej a Tertulián, k nim se připojili sv. Ambrož, sv. Augustin a sv. Sofronius, jenž v 7. stol., když se obracel k Panně - Marii, prohlásil: »Nikdo, kromě tebe, nebyl předem očistěn« (Hom. II, PG 87/3, 3248). Na Východě se svátek N.p. začal slavit ke konci 7. nebo počátkem 8. stol. Na Západě dostal nový obsah od 11. stol. a s konečnou platností se prosadil ve stol. 14.- 15., také díky teologickému přínosu Dunse Scota.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

Maria

liturgie

církevní rokCopyright iEncyklopedie.cz