Nepotismus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: papežství církevní dějiny

Zejména papežové Kalist III. (1455 - 1458) a Alexandr VI. (1492 - 1503) z rodu Borgiů bezostyšně zvýhodňovali své příbuzné finančními podporami z církevních statků a udělováním vysokých úřadů. Roku 1557 toto "příbuzenecké" hospodaření zakázal papež Pius V. v oblasti politické, r. 1692 Inocenc XII. na poli hospodářském.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

papežství

církevní dějinyCopyright iEncyklopedie.cz