Nestoriánství

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze Maria

Časové zařazení: 5. století

Christologický blud z 5. stol., pojmenovaný podle konstantinopolského patriarchy Nestoria (381-451), příznivce antiochijské teologické školy, jež v Kristu zdůrazňovala spíše lidství (na rozdíl od školy alexandrijské, která především vyzdvihovala božství). Spor vznikl, když byla Panna Maria nazvána theotokos (»Bohorodička«). Nestorius dával přednost názvu theodochos (»ta, které se dostalo Boha«) nebo christotokos (»Matka Kristova«) a vysvětloval to tak, že - Maria byla matkou pouze Kristova lidství. Popíral tak - hypostatické spojení, díky kterému došlo v Kristu k jednotě božství i lidství. N. bylo odsouzeno r. 431 koncilem v Efezu, jenž prohlásil Marii za »Matku Boží«.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

5. století

hereze

MariaCopyright iEncyklopedie.cz