Nestorios

Synonyma hesla: Nestorius

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: rané křesťanství 4. století 5. století

(*asi 381 – +451). Patriarcha konstantinopolský (od r. 428), stoupenec antiochijské školy, navázal na učení Diodora z Tarsu a z jeho učení o Kristově přirozenosti vyvodil závěr, že Maria se podle pravdy nemá nazývat Bohorodičkou (Theotokos), nýbrž jen "rodička Krista" (Christotokos). Do diskuse se vložil patriarcha alexandrijský Cyril a později se z teologického problému stal problém i politický, do něhož byli zataženi byzantský císař Theodosius II. (408 - 450) a západořímský císař Valentinián II. (425 - 455), kteří svolali r. 431 koncil do Efezu. Po různých intrikách a osočování bylo učení Nestoriovo odsouzeno jako bludné a Nestorios poslán do vyhnanství v Horním Egyptě, kde zemřel.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

4. století

křesťanství

5. století

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz