Neuwirth, Vladimír

Kategorie: osobnost

Místní zařazení: Československo

Časové zařazení: 20. století

(1921–1998), teolog, filozof, kulturní historik, překladatel, narozený v Opavě. Zde začal studovat na reálném gymnáziu. Po okupaci Sudet se odstěhoval na území protektorátu. Na konci roku 1940 se seznámil s dominikánem Metodějem Habáněm a později se rozhodl studovat teologii. V roce 1947 odjel do Francie a seznámil se s prací sekulárních institutů. Po návratu do vlasti založil první sekulární institut u nás, který po únoru 1948 pracoval v ilegalitě. V roce 1951 ukončil stu­dium teologie a poté pracoval v dělnických profesích. V roce 1961 byl zatčen a následně odsouzen za údajnou velezradu na čtrnáct let odnětí svobody. Po propuš­tění v době Pražského jara se habilitoval v oboru filozofie kultury prací Idea domova v díle Boženy Němcové. Koncem července 1968 odjel na studijní pobyt do Rakouska a po srpnové okupaci se rozhodl pro emigraci. Působil v Institutu pro výzkum střední Evropy v belgické Lovani. Vydal studii Víra a základy křesťanské kultury (1970) a Apokalyptický deník (1976). V roce 1971 se trvale usadil ve Frankfurtu nad Mohanem, kde v roce 1972 ve spolupráci s opatem Anastázem Opaskem založil sdružení Opus bonum a v roce 1985 knihovnu Bibliotheca Cyrillo-Metodiana. V roce 1992 se vrátil do vlasti, působil především na Moravě a ve Slezsku.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

Československo

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz