Noe

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Starozákonní postava je vedle Adama druhým biblickým praotcem. Jeho život a působení se líčí v knize Genesis (6 - 9). Pro jeho spravedlnost ho nenechá Bůh zahynout při potopě, nýbrž zachrání ho, jeho rodinu a zvířata v arše, zatímco vše ostatní mizí v povodni. Bůh s ním uzavírá smlouvu, že v budoucnu už nezničí zemi, a činí z něho a jeho synů Sema, Chama a Jafeta praotce lidstva.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz