Noemova přikázání

Kategorie: judaismus

Židovství zná vedle přikázání, která jsou pro Izraelity závazná na podkladě zvláštního vztahu smlouvy s Bohem, také řadu mravních a náboženských původních přikázání, která nepřijal od Boha teprve Mojžíš, ale už Adam a Noe, a která proto platí pro všechny lidi. Zpravidla zde rabíni jmenují zákaz zabití a určité zákazy potravin, jak jsou popisovány v Genesi (9, 4 násl.).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz