Nosek, František Jan

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 20. století

(1886–1935), právník, národohospodář, politik, člen třetího řádu sv. Františka, narozený v Chrudimi. Po maturitě na chrudimském gymnáziu studoval na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Roku 1918 spoluzakladatel ČSL. Od roku 1919 byl místopředsedou výkonného výboru ČSL a poslancem Národního shromáždění. V letech 1925–1926 zastával úřad ministra vnitra, poté byl v letech 1926–1929 ministrem pošt a telegrafů. Přivedl k rozkvětu Svaz hospodářských družstev a založil 84 záložen i Ústřední lidovou záložnu. Pod jeho patronací byly založeny domovy pro staré a opuštěné lidi v Litomyšli, v Nasavrkách, v Březnici, ve Kbelích a v Hostomicích pod Brdy. Zasloužil se o vybudování prázdninových kolonií pro mládež ve Dvorku u Přibyslavi, v Jílovicích u Třeboně a ve Skalici u Litoměřic. Je pochován na hřbitově v Poříčí nad Sázavou.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz