Novotomismus

Kategorie: křesťanství

Nové objevení tomismu v římskokatolické teologii v 19. stol. započalo za papeže Pia IX. konstitucí O katolické víře (1870) mělo svůj vrchol za papeže Lva XIII. v encyklice Aeterni Patris (1879) a dovršilo se ve 24 tomistických tezích zveřejněných Piem X. v r. 1914 jako reakcí na modernismus. Novotomismus rozvíjí systém metafyziky, ontologie a gnozeologie. Všecka filozoficko-teologická díla a zkoumání se mají měřit s učením, které zastával Tomáš Akvinský. Mimo katolickou církev se novoscholastici snažili prostředky tomistického myšlení odpovídat na aktuální otázky 19. a 20. stol. Z českých novotomistů jsou nejvýznamnější dominikáni Metoděj Habáň, Silvestr Braito a Reginald Dacík.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz