Nový zákon

Kategorie: Bible křesťanství

Podkategorie: Nový zákon

Nový zákon tvoří pro křesťany spolu se Starým zákonem zjevení Boží v Písmu (viz bible). Pojednává o vlastní interpretaci Ježíše Krista, jeho životě, jednání a působení. Kromě toho jsou v něm svědectví apoštolů a křesťanské původní obce. Nový zákon sestává ze 27 jednotlivých, původně samostatných spisů, které byly napsány v řecké hovorové řeči tehdejší doby, koiné. Nejstarší text, první list k Soluňanům, vznikl kolem r. 50, nejmladší pochází z počátku 2. stol. Sbírka jednotlivých děl byla kanonizována v průběhu 4. stol. na několika synodách podle různých výběrových kriterií. Obsahově můžeme Nový zákon dělit na: 1) knihy dějepisné, k nimž patří evangelia sv. Matouše, Marka a Lukáše (synoptická evangelia) a evangelium sv. Jana a Skutky apoštolů, 2) knihy naučné, jimiž se míní dopisy (epištoly), a 3) prorocká kniha Zjevení sv. Jana. Pod pojmem "Nový zákon" však chápou křesťané nejen část bible, nýbrž i dobu dějin spásy křesťanství. V této souvislosti "Novým zákonem" míní i nová a věčná smlouva Boha s lidmi, která trvá od zmrtvýchvstání Krista až do jeho nového příchodu. Ta střídá starou smlouvu Starého zákona. Trvalý výraz má tato nová smlouva ve Večeři Páně. Pro křesťana je Nový zákon obdobím dějin spásy mimořádné důležitosti, protože ukazuje v osobě Ježíše Krista na započaté, avšak ještě nedokončené Boží království, a tím na obsah a konec (viz eschatologie) dějin spásy. Nový zákon je pro křesťana orientačním bodem a jeho exegese umožňuje věřícím a církvi stálou kontrolu učení a praxi víry. Také pro islám je Nový zákon významný a mnohá místa koránu se odvolávají na Ježíšova slova.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

křesťanství

Nový zákonCopyright iEncyklopedie.cz