Oltář

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie

Z pozd. lat. altare (v klas. latině altaria), »stůl« určený k - oběti. O. křesťanství ze - židovství. Zvláštností židovského oltáře byly »rohy«, výstupky či výčnělky ve čtyřech horních rozích, které se pomazávaly krví obětí. V počátcích křesťanství se používaly obyčejné stoly v domech věřících, později, v prvních kostelích, stoly sloužící výlučně kultu. Symbolika je spojena s - oltářním kamenem, který je ve středu o. a obsahuje - ostatky - mučedníků. Kristus je kámen úhelný, pravý svědek (srov. 1 Kor 10,4 , Žid 13,10), předobrazený obětmi Starého zákona. Během staletí nabýval o. různých forem a stále více nabýval na své mohutnosti. Privilegovaný byl o., kterému byly uděleny zvláštní výsady. Po 2. - vatikánském koncilu získal dnešní podobu a byl obrácen k věřícím. Může být stabilní nebo přenosný. Hlavním o. se nazývá o. umístěný v - presbytáři.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgieCopyright iEncyklopedie.cz