Ondok, Josef Petr

Kategorie: osobnost

Místní zařazení: Československo

Časové zařazení: 20. století

(1926–2003), kněz, filozof. Vystudoval teologii na brněnském teologickém učilišti. Na Filozofické fakultě MU v Brně studoval filozofii. Za působení ve filozofických kroužcích na fakultě byl komunistickou justicí odsouzen na 17 let odnětí svobody. Po návratu z vězení roku 1963 pracoval v JZD a od roku 1966 jako technik v oddělení Botanického ústavu ČSAV v Třeboni. V době politického uvolnění promoval na Filozofické fakultě v Brně u docenta Materny v oboru logiky. Jako odborný pracovník se v Třeboni věnoval matematickému modelování ekologických procesů a systémové analýze. V této oblasti publikoval více než 100 původních prací v zahraničních časopisech. Od roku 1991 do své smrti působil na katedře filozofie Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Na základě jeho pedagogické činnosti vznikaly studie z oblasti filozofie a etiky: Důkaz nebo hypotéza Boha? (1998), Člověk a příroda (1998), Bio­etika (1999), Přírodní vědy a teologie (2001). Křesťanské spiritualitě je věnována kniha Čmelák asketický (2003).
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

Československo

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz