Onen svět

Kategorie: religionistika

Víra v posmrtný život je společná téměř všem kulturám. Smrt se chápe většinou jako přechod k jiné formě bytí člověka, resp. lidské duše, přičemž říše mrtvých se představuje různě. Onen svět si představují jako šťastné, rajské místo, v němž je všeho nadbytek. Myšlenka vyrovnávající spravedlnosti vede také k domněnce o místě mučení na onom světě pro ty, kdo neodpovídali mravním pravidlům společnosti na tomto světě. Říše mrtvých může být v kosmickém nadsvětě nebo v podsvětí, ale také "nad řekou", "nad mořem" (viz Tupi-Guarani), "proti slunce západu" nebo v legendárním místě původu. Kromě víry ve zlepšení nebo zhoršení stavu tohoto světa existuje také představa pomalého zániku duší mrtvých. Do říše mrtvých se dostávají obecně všichni lidé , kteří nezemřeli "zlou", tj. předčasnou nebo neobvyklou smrtí. Rozdílným představám o onom světě a o cestě duše tam, většinou plné nebezpečí, odpovídají nejrůznější formy smutečních a pohřbívacích ritů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz