Opasek, Jan Anastasius

Kategorie: osobnost

Podkategorie: benediktini

Časové zařazení: 20. století

(1913–1999), kněz, teolog, básník, literární historik, řeholník, narozený ve Vídni. V roce 1932 vstoupil do benediktin­ského řádu. Teologii studoval v Praze (1933–1935) a v Římě (1935–1938), kde dosáhl doktorátu teologie. Na kněze byl vysvěcen roku 1938 a 1939 byl jmenován konventuálním převorem břevnovského kláštera. Do funkce opata byl zvolen v roce 1947. V září 1949 byl zatčen a v prosinci 1950 ve vykonstruovaném procesu odsouzen na doživotí za špionáž ve prospěch Vatikánu. Ve vězení strávil jedenáct let. Po propuštění pracoval v dělnických profesích. V roce 1968 emigroval do NSR. Působil v benediktinském opatství Rohr v Bavorsku, kde se stal jedním z iniciátorů katolického laického sdružení Opus Bonum. V roce 1990 se vrátil do vlasti. V letech 1990–1993 opat, od roku 1993 arciopat břevnovského kláštera. Autor básnických sbírek Obrazy (1974), Život upřený do středu (1979), Podvečerní hudba (1979), Vyprahlá krajina (1980) a knihy vzpomínek Dvanáct zastavení (1992). Zemřel v opatství Rohr.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

benediktini

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz