Osmnácterá modlitba

Kategorie: judaismus

Tato modlitba, citovaná v hebrejském Šmone Esre, je ústřední součástí židovské bohoslužby a nejdůležitější modlitbou při soukromých pobožnostech. Sestává z 18 proseb, z nichž každá obsahuje velebení (palestinská verze). Takzvaná babylónská verze modlitby byla rozšířena o jednu modlitbu. Osmnácterá modlitba se pronáší vstoje.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz