Pavlíni

Synonyma hesla: PaolíniPaulíni

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: řeholní život

Pod tímto názvem jsou známí: a) mniši svatého Pavla prvního poustevníka (Ordo sancti Pauli primi Eremitae), kteří založili mnišskou kongregaci v Maďarsku v polovině 13. stol. a která se rychle rozšířila do Polska, Rakouska, Itálie, Německa i Čech, b) členové Společnosti svatého Pavla, kterou 1914 založil v Albě v Itálii Giacomo Alberione (1884-1971) a kterou definitivně schválil r. 1949 Pius XII. Pavlíni se věnují apoštolátu všemi sdělovacími prostředky. Jejich apoštolská činnost, koordinovaná v Itálii nakladatelstvím Edizioni Paoline, se zaměřuje na různé oblasti, které se netýkají pouze tiskového - apoštolátu, jako jsou např. časopisy Famiglia cristiana (Křesťanská rodina) a Jesus, ale i jiné prostředky komunikace (videokazety san Paolo). Kromě Společnosti sv. Pavla založil don Alberione čtyři řeholní ženské kongregace (Dcery sv. Pavla čili paulínky, Zbožné učednice božského Učitele, Setry Ježíše Dobrého Pastýře, Sestry Marie Královny apoštolů), čtyři sekulární instituty a - terciáře a tak vdechl život celé »Pavlínské rodině«, c) Pavlíni se nazývají také příslušníci sekulárního institutu Družina sv. Pavla, založeného v Miláně 1920 a schváleného 1950 ( - sekulární instituty).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

řeholní životCopyright iEncyklopedie.cz