Pelištejci

Kategorie: religionistika

Místní zařazení: Kanaan

Nesemitský národ, který přišel patrně z Kréty, dobyl kolem r. 1200 př. Kr. jižní pobřeží Palestiny a uzavřel kanaanejské městské státy v jeden svazek. Ve válečné technice měli převahu a byli poraženi teprve králem Davidem, podrželi si však vlastní státnost. Asyřané a Egypťané je podrobili, jejich města se nakonec stala součástí římské říše, která po nich nazvala celou oblast Palestinou. Starý Zákon uvádí, že se přizpůsobili kanaanejskému náboženství a uctívali zvláště boha Dagana (kniha Soudců 16,23).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

KanaanCopyright iEncyklopedie.cz