Pentateuch

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Slovo řeckého původu označuje "pět knih Mojžíšových". Je svatým hlavním dokumentem židovství. Je ovšem sporné, zdali hebrejský výraz tóra označuje celý pentateuch. Jak židovství, tak i křesťanská tradice považovala Mojžíše za jeho autora. Od reformace se o jeho autorství pochybuje. Datování různě starých částí pentateuchu je při výzkumu sporné.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz