Petr Kanisius

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí jezuité

Časové zařazení: 16. století

Narodil se v roce 1521 v Nijmegen v Holandsku, vystudoval v Kolíně nad Rýnem a vstoupil k jezuitům. Celý život zasvětil obraně a upevňování katolické víry. Účastnil se jako teolog tridentského sněmu. Pracoval jako učitel, kazatel, katecheta, spisovatel a misionář na různých místech v Německu a také v Praze, kde založil kolej, která později splynula s univerzitou. Jeho “Katechismus” se dočkal 400 vydání a byl přeložen do 15 jazyků. Zemřel 21. prosince 1597 ve Fribourgu ve Švýcarsku. V roce 1925 byl prohlášen za svatého a zároveň za učitele církve. (V církevním kalendáriu je zařazen jako: kněz a učitel církve).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

jezuité

křesťanství

16. století

svatí



Copyright iEncyklopedie.cz