Petrovy listy

Synonyma hesla: Listy apoštola Petra

Kategorie: Bible křesťanství

Podkategorie: Nový zákon epištoly

Tyto obsáhlé spisy původní křesťanské teologie jsou součástí Nového zákona. První list utěšuje trpící adresáty tím, že křesťanství se osvědčuje právě v utrpení a v pronásledování. Druhý list, který asi nepochází přímo od Petra, varuje před bludnými naukami a snaží se o upevnění víry v brzký nový příchod Páně.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

epištoly

křesťanství

Nový zákonCopyright iEncyklopedie.cz