Písmo svaté

Kategorie: religionistika

Náboženské základní texty se odlišují od ostatní literatury tím, že pocházejí z boží inspirace, a proto představují vyšší autoritu, než lidská díla. Vynikající význam mají svatá písma v náboženstvích knihy (viz židovství, křesťanství, islám, bráhmanismus aj.). Bible a korán jsou knihy zjevení. Stejně vysoko se cení talmud a avesta. V Indii mají tuto hodnotu véda a bhagavadgíta. Sikhové uctívají jako svatou knihu Ádi Granth. Pro jižní buddhismus tvoří jakýsi kánon tři díly tripitaka, zatímco svatá písma severního mahájánovského buddhismu (viz sútra) jsou spojena v sansrtském kánonu. Právě tak málo byly mýty, tradované v prvé řadě ústně, jako v řeckém, germánském a římském náboženství, převedeny do písemné formy. Výkladu svatých písem věnují znalci Písma a teologové toho kterého náboženství zvláštní péči.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz