Pláč Jeremiášův

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Ve Starém zákoně je to název sbírky pěti žalozpěvů (politické smuteční písně, lidový žalozpěv a žalozpěv jednotlivce), které se nazývají také Žalozpěvy, Nářky (Lamentationes). Kniha se připisuje prorokovi Jeremiášovi, není však jisté, zda je opravdu autorem. Vznik se datuje do doby po zničení Jeruzaléma v roce 586 př. Kr.; v synagogální liturgii se četly a ještě dnes čtou při příležitosti památky na tuto událost.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz