Platón

Kategorie: osobnost

Místní zařazení: Řecko

Časové zařazení: antika 5. stol.př.n.l. 4. stol.př.n.l.

(*Athény asi 427 - +Athény asi 347 př. Kr.). Klasický filozof poznamenal svou naukou o idejích natrvalo západní duchovní život. Ideje, to jest obecné pojmy, považoval Platón za původní obrazy, které mimo smyslový svět tvoří vlastní skutečnost. Podle nich je individuální člověk jen napodobením věčné přirozenosti ve své duši; všecko, co může v životě na tomto světě, čerpá ze vzpomínky na čistý život, který je přechodně zastřen připoutáním k tělu. Podle toho platí i o "tělesných" státech, že jim více nebo méně chybí do ideálního stavu; o tomto stavu Platón přemýšlí s jím ctěným učitelem Sókratem v dialogu (viz Utopie). Nejvyšší ideou, která se sděluje všem, je však dobro, pro něž vzplane pravý filozof "platonickou láskou". Blízkost této ideje ke křesťanskému pojmu Boha uznával církevní otec Augustin. Podobně cítil ještě Friedrich Nietzsche, ovšem s kritickým podtónem: "Křesťanství je platonismus pro lid". Sesafiniho (1378)

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

5. stol.př.n.l.

Řecko

4. stol.př.n.l.

antikaCopyright iEncyklopedie.cz