Plótínos

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 3. století

(*Lykopolis asi 205 - +Minturnae 270). Obnovitel platónské filozofie. Vzal za východisko své nauky ideální neosobní božský princip, který nechce charakterizovat jinak než "jedno" nebo "dobro". Tento princip vytváří světový rozum a světovou duši. Hmotný svět je pouhým odrazem "jednoho" sídlícího v nejsoucím. Tento pramen všeho bytí podmiňuje lidskou touhu po božím původu, který může zakoušet v extazi. Novoplatonismus, hlásaný Plótínem, působil trvale na filozofii církevních otců, filozofy renesance, německého idealismu a romantiky.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

3. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz