Pokušení

Kategorie: křesťanství

Může znamenat vystavení zkoušce nebo svádění ke zlu. »Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší« (Jak 1,13), proto křesťan modlitbou . Otče náš (»neuveď nás v pokušení«) žádá Boha, ať nepřipustí, abychom se vydali cestou, která vede ke . hříchu (srov. Kat. 2846-2849).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz