Polc, Jaroslav

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 20. století

(1929–2004), kněz, teolog, církevní historik, narozený v Chicagu. V letech 1945–1948 studoval na Arcibiskupském a na Jiráskově klasickém gymnáziu v Praze, kde maturoval. V roce 1948 odešel studovat filozofii na benediktinské koleji sv. Prokopa v americkém Lisle u Chicaga. V letech 1950–1955 studoval teologii v Římě. Po vysvěcení na kněze působil pět let v duchovní správě v Americe. Po získání doktorátu na Lateránské univerzitě v roce 1960 pokračoval ve studiích církevního práva, paleografie a diplomatiky. Do roku 1992 působil jako ředitel knihovny Lateránské univerzity. Dlouhá léta byl redaktorem náboženské edice nakladatelství Křesťanské akademie v Římě. Publikoval řadu odborných statí v římských Studiích a v Novém životě. Autor knihy Páté evangelium (1974), řešící záhadu turínského plátna, a monografií o Janu Nepomuckém a Anežce Přemyslovně. V roce 1992 byl jmenován profesorem církevních dějin na Teologické fakultě UK v Praze a působil jako její děkan.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz