Polynéské náboženství

Kategorie: religionistika

Místní zařazení: Polynézie

Jako část pacifického ostrovního světa má "svět mnoha ostrovů" stejný náboženský základ jako Melanésie a Mikronésie. Protože kolonizací byla skoro všude předešlá kultura a náboženství zničeno nebo překryto k nepoznání, mohou být výpovědi o náboženství před tím, než ho objevili "palagové", mudrci, brány jen s výhradami. Zbytky polynéské kultury v ústních tradicích i v archeologických památkách se udržely nejlépe na Velikonočním ostrově, na Markézách a na Novém Zélandě. Setkáváme se s náboženstvím, jehož bohové sice reprezentují přírodní jevy, ale považují se za jednající osoby. V centrální a západní Polynésii stál jako bůh stvořitel Tangaroa v čele panteonu. Prostředictvím svých potomků řídil svět. Jeho syn Oro byl na souostroví Tahiti světovým vládcem. Na některých ostrovech byli národní bohové, jako Tane, Rongo nebo Tu, kteří však všichni byli pokládáni za výrony Tangaroa. Kult "ptačího muže" a boha Make-Make je doložen jen na Velikonočním ostrově. Provádění kultu, k němuž patřil i kanibalismus, příslušelo kněžím, kteří patřili k vládnoucí vrstvě. Chrámy v užším smyslu neznali, pouze kultovní místa - marae - tj. zděné terasy s oltáři a stavbami pro rituální úkony. Jako kultovní společenství fungoval kmen; nebylo tedy žádné obecně závazné nauky a autority. V takových kmenových náboženstvích hráli zvláštní roli animistické představy a kult předků. Důležitými pojmy pro náboženství a společnost byly také tabu, zákaz dotyku, a síla vše pronikající a pocházející ze stvoření - mana. Vyzvedla bohy a jejich pozemské projevy od Noa (Všeobecného).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

PolynézieCopyright iEncyklopedie.cz