Polyteismus

Kategorie: religionistika

"Mnohobožství" na rozdíl od monoteismu je představa víry většiny historických i současných náboženství. Polyteismus zná více bohů jako samostatné bytostné osobnosti, které požívají úcty a kultu. V přírodních náboženstvích vystupuje tento systém většinou jako fetišismus nebo animismus, přičemž předměty nebo přírodní jevy se vnímají jako bohem oduševnělé. Starší pojetí náboženské filozofie považovalo polyteismus za předstupeň monoteismu, který, vrcholící v židovství a křesťanství, představoval nejvyšší ze všech forem náboženství. Novější stav vědomostí však vychází z opačného směru vývoje. Výzkum všech polyteistických náboženství - zvláště staroegyptského - ukázal, že základem zdánlivého polyteismu je "původní monoteismus". Všem přírodním náboženstvím je běžné, že nadřazenému principu jsou podřízeny všechny sekundární boží zjevy.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz