Pomazání-nemocných

Kategorie: křesťanství

Jedna ze sedmi - svátostí. - Apoštol Jakub píše: »Kdo je nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. A modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno« (Jak 5,14-15). Účelem svátosti p.n. je udělit křesťanovi, který zakouší potíže vyvolané těžkou nemocí nebo stářím, zvláštní - milosti. Vhodným okamžikem pro přijetí p.n. je okamžik nebezpečí smrti v důsledku nemoci či stáří. Svátost je možno přijímat i opakovaně, např. při zhoršení nemoc. Svátost může udílet pouze - kněz a - biskup. K pomazání se používá biskupem posvěcený olej ( - Zelený čtvrtek), v případě nutnosti olej posvěcený knězem udílejícím svátost. Podstatou udílení této svátosti je vkládání rukou na hlavu nemocného a pomazání jeho čela a rukou (podle římského obřadu), či jiných částí těla (východní obřad), doprovázené svátostnou formulí udílejícího kněze. K účinkům zvláštní milosti svátosti p.n. se počítají: spojení nemocného s utrpením Kristovým pro dobro nemocného i celé církve, posílení, pokoj a odvaha snášet křesťansky utrpení nemoci či stáří, prominutí hříchů, nemohl-li ho nemocný dosáhnout svátostí - pokání, dále pak znovuzískání zdraví, je-li to k duchovnímu prospěchu. Navíc je možno p.n. chápat jako přípravu k přechodu do - věčného života.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz