Pomazání

Kategorie: religionistika

V antickém Orientě patřilo pomazání olejem ke kultickému uctívání, jako koupání, odívání a líčení božího zobrazení. Posvátné kameny, které byly sídlem bohů, byly pomazány olejem nebo krví. K posmrtným obyčejům patřilo pomazání mrtvoly. V Řecku se pomazávaly olejem posvátné stromy. Ceremonie pomazání se uskutečňuje při slavnostních svěceních, např. svěcení králů. Zde zaujímá pomazání ústřední místo v rámci korunovace krále. Je také součástí kněžského svěcení. V křesťanské oblasti se pomazání děje kromě toho i při křtu, biřmování, svátosti nemocných a svěcení chrámu. Označení křižmo pro olej k pomazání se vztahuje k řeckému slovu, které vešlo i do čestného jména Ježíšova: řecké slovo Christos znamená tolik jako aramejské slovo Mesiáš, tj. Pomazaný.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz