Pontifex maximus

Kategorie: křesťanství

Původně měli tento titul velekněží starého Říma. Znamená tolik co "stavitel mostů", přičemž přesné vysvětlení pojmu je sporné. Od císaře Augusta měli tento titul římští císařové. Od Lva I. je čestným titulem papežů, vzácněji biskupů. Od renesance je vyhrazen obecně papeži.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz