Poslání

Kategorie: religionistika

V mnoha prorockých náboženstvích vychází od samotného zakladatele náboženství pověření - poslání k jeho stoupencům, aby hlásali kokrétní víru a nesli ji do světa. V Novém zákoně jsou to slova vzkříšeného Krista: "Jděte tedy a získejte za učedníky všechny národy." Pověření hlásat víru dostávají zakladatelé i jiných prorockých náboženství: Zarathuštra, Maní, Muhammad.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz