Povolání (zaměstnání)

Kategorie: religionistika

Výdělečná činnost má rozdílnou náboženskou hodnotu: v buddhismu jsou zakázána povolání, která přicházejí do styku s krví. V Číně bylo devět degradovaných kast, k nimž se počítali např. hudebníci a herci, klasifikace, která se najde i v evropském středověku. Ve Starém zákoně je pastýř Ábel hodnocen jako protiklad usedlého rolníka Kaina. Obecně vysoké hodnocení sedláka ve starém Izraeli relativizují pozdější židovští spisovatelé, kteří viděli v tělesné práci překážku k dosažení náboženské moudrosti. Od Luthera se povolání (zaměstnání) rozumí i ve smyslu povolání (poslání): v mravním výkonu je vlastní hodnota práce, kterou Bůh svěřil člověku k plnění povinností. Přehnání etické funkce povolání prosazovalo kalvinistické učení, podle něhož výkon v povolání není jen praktickým účelem, ale známkou vyvolení.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz