Požehnání

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: modlitba

Lat. benedictio. P. je prosba směřovaná přímo nebo nepřímo k Bohu, aby zvláštním způsobem vylil svou - milost na osoby (p. osob) a předměty. V užším smyslu se p. rozlišuje od přímluvné - modlitby, protože předpokládá zvláštní autoritu toho, kdo je pronáší (Boží služebník). P. může mít povahu prosebného vzývání nebo posvěcení (světící), Povahu posvěcovací, světící má, když provází svěcení osoby nebo bohoslužebného předmětu ke službě Bohu. P. může být uděleno prostým znamením kříže, vložením rukou, pokropením svěcenou vodou nebo - pomazáním svatým olejem. Obzvláště slavnostní je p. urbi et orbi, které uděluje - papež »městu Římu a světu« při určitých příležitostech a které je doprovázeno plnomocnými - odpustky. P. je teologicky zdůvodněno zprostředkováním milosti udělované Kristem, neboť v Ježíši se uskutečňuje nejvyšší Boží dobrota, čili plnost jeho p. - Svátostiny.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

modlitbaCopyright iEncyklopedie.cz