Právo odporu

Kategorie: křesťanství

Politická moc je vždy jen svěřena. V případě, že ji vládci a vlády trvale zneužívají a vykonávají svévolně, vstupuje v platnost přirozené právo aktivního odporu, aby byl dosaženo spravedlnosti. V křesťanské tradici je nauka o právu odporu většinou odůvodněna teologicky. Bible ukládá právo odporu proti tyranovi jako mravní a náboženskou povinnost. V křesťanské etice středověku a u církevních otců se právo odporu odvozovalo z myšlenky svědomí a obecného blaha. Církevní otcové dovolovali obecně pasivní odpor proti státní moci, neschvalovali však většinou odpor aktivní. Právo odporu bylo také pevnou součástí reformačních a protireformačních nauk. V 16. - 17. stol. hájili katoličtí a protestanští monarchomachové přípustnost vraždy tyrana.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz