Predestinace

Kategorie: křesťanství teologie

Z lat. predestinatio, »předurčení«. Označuje Bohem odvěků určený plán spásy každého člověka. Výraz je vypůjčen z NZ a potvrzen teologickou tradicí (Augustin, Tomáš). Zdůrazňuje záměr Boží - spásy pro všechny podle projevu Boží prozřetelnosti v - ekonomii spásy: Bůh »si přeje, aby všichni lidé byli spaseni... « (1 Tim 2,4-6, 1 Tim 4,10, 2 Kor 5,14). Člověk však je svobodný a může se protivit Božímu plánu spásy: »Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených« (Mt 22,14). Námět p., který v sobě zahrnuje skutečnosti, jakými jsou spásná Boží vůle, svoboda člověka a jeho možnost konat dobro nebo zlo, vyvolal v průběhu doby nemálo sporů, které někdy skončily až za hranicí omylů (např. - kalvinismus).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

teologieCopyright iEncyklopedie.cz